CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Conceptul şi componentele culturii organizaţionale
1. Conceptul de cultură organizaţională
2. Componentele culturii organizaţionale
3. Influenţa culturii organizaţionale asupra performanţelor organizaţionale

Capitolul II. Evaluarea culturii organizaţionale ÎCS ”Trans Oil LtD” S.R.L.
1. Caracteristica de bază a ÎCS „FFA Trans Oil LtD” S.R.L.
2. Cultura organizaţionala la ÎCS ”Trans Oil LtD” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE