CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Cultura organizaţională
1.1. Definire şi consideraţii generale
1.2. Înţelegerea şi respectarea culturii
1.3. Tipuri de culturi organizaţionale
1.4. Valorile culturale
1.4.1. Valorile culturale specifice individului
1.4.2. Valorile culturale specifice organizaţiei
1.5. Subculturile
CAPITOLUL II. Dimensiunile culturale şi organizaţia. Sinergia culturală
2.1. Cultura şi comportamentul în muncă
2.2. Diferenţele culturale şi dimensiunile lor
2.2.1. Management comparat. Principalele diferenţe culturale globale între cultura occidentală şi orientală
2.3. Cultura organizaţională şi cultura naţională
2.4. Invizibilitatea culturii
2.5. Diversitatea culturală. Probleme şi avantaje
2.6. Sinergia culturală

CAPITOLUL III. Cultura organizaţională în România
3.1. Spaţiul cultural românesc
3.2. Caracteristici ale culturii organizaţionale în România
3.3. Premise pentru transformarea organizaţiilor româneşti

CAPITOLUL IV. Studiu de caz: Identificarea şi evaluarea culturii organizaţionale la agenţia de turism “SARA-VOIAJ”
4.1. Generalităţi
4.2. Cultura organizaţională la S.C. SARA-VOIAJ S.R.L.
4.2.1. Sumarul datelor colectate
4.2.2. Identificarea culturii organizaţionale
4.2.3. Analiza SWOT a culturii organizaţionale, în perspectiva generării unei schimbări culturale semnificative
4.3. Concluzii şi recomandări

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE