CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I
•Capacitatea de muncă şi bolile profisionale. Accidentele de muncă
•Oboseala: cauzele şi metodele de evaluare
•Principii de organizare a locului de muncă in condiţii de securitate
•Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu

Capitolul II
•Sarcina practică Nr.3
•Rezolvare

Capitolul III
•Măsuri de imbunătăţire a condiţiilor de muncă şi mediu
•Măsuri de sporire a productivităţii muncii evaluarea indicatorilor Resurselor Umane
•Noi metode de salarizare
CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE