CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ELEMENTELE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND AVANTAJUL COMPETITIV
1.1 Abordarea conceptului de strategie
1.2 Avantajul competitiv ca componenta fundamentală a strategiei
1.3 Direcţii strategice de menţinere a avantajului competitiv

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII INTREPRINDERII S.A. „CARAHASANI-VIN”
2.1 Caracteristica ramurii
2.2 Caracteristica intreprinderii S.A. „Carahasani-Vin”
2.3 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii S.A. „Carahasani-Vin”
2.4 Analiza producţiei S.A. „Carahasani-Vin”
2.5 Analiza activităţii comerciale S.A. „Carahasani-Vin”
2.6 Analiza consumurilor şi cheltuielilor S.A. „Carahasani-Vin”
2.7 Analiza situaţiei financiare la S.A. „Carahasani-Vin”
2.8 Analiza dinamică a dependenţei rentabilităţii vinzărilor a intreprinderii S.A. „Carahasani-Vin” de factorii de bază
2.9 Analiza SWOT a S.A. „Carahasani-Vin”

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI PRIVIND EVALUAREA AVANTAJULUI COMPETITIV ŞI SELECTAREA DIRECŢIILOR STRATEGICE DE MENŢINERE A ACESTUIA IN CADRUL INTREPRINDERII S.A. „CARAHASANI-VIN”
3.1 Evaluarea avantajului competitiv obţinut de S.A. „Carahasani-Vin” in domeniul producţiei şi direcţii strategice de menţinere a acestuia
3.2 Cucerirea avantajului competitiv in direcţia calităţii producţiei şi menţinerea acestuia pe termen lung
3.3 Determinarea avantajului competitiv obţinut de S.A. „Carahasani-Vin” in sfera costurilor de producţie şi direcţii strategice de menţinere a acestuia
3.4 Evaluarea şi menţinerea de lungă durată a avantajului competitiv obţinut de S.A. „Carahasani-Vin” in domeniul resurselor umane
3.5 Modernizarea intreprinderii prin introducerea liniei performante de imbuteliere a producţiei şi determinarea efectului economic obţinut

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE