CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I Aspecte teoretico-metodologice privind eticheta în Administrarea Publică
1.1 Momente general-teoretice privind Administrarea Publică
1.2 Evaluarea noţiunii de etichetă din cadrul sistemului Administrării Publice: conţinut şi particularităţi

CAPITOLUL II Evaluarea şi particularităţile etichetei în cadrul primăriei Raionului Soroca
2.1 Aspecte generale privind Primăria Raionului Soroca
2.2 Eticheta Primarului Raionului Soroca

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE