CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ETICA ÎN AFACERI. GENERIC ŞI PARTICULARITĂŢI
1.1. Noţiunea de etică şi evoluţia conceptului de etică în afaceri
1.2 Importanţa eticii în afaceri în dezvoltarea unităţii economice

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII S.R.L. RMC RUPEA MANUFACTURING COMPANY
2.1. Caracteristica generală a R.M.C Rupea Manufacturing Company S.R.L
2.2. Analiza economico-financiară a R.M.C Rupea Manufacturing Company S.R.L

CAPITOLUL III. ABORDAREA ETICĂ ÎN ACTIVITATEA R.M.C RUPEA MANUFACTURING COMPANY S.R.L ŞI APLICAREA UNUI MANAGEMENT ETIC
3.1. Etica managerială în companie
3.2. Codul de etică – o condiţie a prosperităţii
3.3. Metode de perfecţionare a eticii în cadrul R.M.C Rupea Manufacturing Company S.R.L

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE