CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul.I. Conţinutul economic al eticii în afaceri
1.1.Etica – componentă majoră a succesului în afaceri şi teorii ale eticii în afaceri
1.2.Influenţa eticii asupra performanţelor întreprinderii şi ariile acoperite de Codurile Etice

Capitolul.II. Mcdonald’s o afacere de succes
2.1. Istoricul şi conceptul Mcdonald’s
2.2.Caracteristica generală a întreprinderii McDonald’s Moldova
2.2.1.Analiza indicatorilor economico – financiari ai Î.M.”Food Planet Restaurants”S.R.L. (Mcdonald’s Centru)
2.2.2.Particularităţile de funcţionare a restaurantelor McDonald’s în Republica Moldova

Capitolul.III. Evaluarea normelor de etică în cadrul companiei McDonald’s şi modalităţile de aplicare a acestora
3.1. Analiza regulamentului de lucru pentru personalul de restaurant şi influenţa lui asupra dezvoltării unităţii economice
3.2. Sugestii şi recomandări privind îmbunătăţirea mediului de etică

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE