CUPRINS

INTRODUCERE

1. Obiectul eticii în activitatea avocatului
2. Responsabilitățile etice ale avocaților
3. Codul deontologic al avocatului
4. Normele etice în relațiile dintre client și avocat
5. Încălcarea eticii profesionale prin prisma intereselor clientului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE