CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Notiuni de baza privind etica in afaceri
1.1. Conceptul de etica in afaceri
1.2. Cimpul tematic al eticii in afaceri
1.3. Valori si norme morale in afaceri

Capitolul II. Compatibilitatea dintre etica si afaceri
2.1. Etica – componenta majoră a succesului în afaceri
2.2. Teorii ale eticii în afaceri

Capitolul III. Evaluarea normelor de etica in cadrul S.A. Orange
3.1. Caracteristica generală a companiei Orange
3.2. Identificarea şi evaluarea normelor de etica specifice S.A. Orange
3.3. Aplicarea normelor etice în dezvoltarea afacerii în domeniul telecomunicaţiei de către compania Orange

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE