CUPRINS

INTRODUCERE

Cap.I Etapele procesului de înființare a unei afaceri
1.1 Procesul de înființare a SC “ART-INVEST-GROUP”SRL
1.2 Derularea afacerii

Cap.II Desfășurarea activității sub influența riscurilor și a mediului extern
2.1 Identificarea și evaluarea riscurilor
2.2 Analiza mediului extern

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE