CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Caracteristica generală a SC “ Consvitraliu” SRL
1.1. Descrierea SC “ Consvitraliu” SRL.
1.2. Analiza SWOT a companiei “ Consvitraliu “

CAPITOLUL II. Analiza procesului de înfiinţare a SC „ Consvitraliu” SRL
2.1. Etapele parcurse pentru infiinţarea SC „ Consvitraliu „ SRL
2.2 Problemele cu care se confruntă antreprenoriatul ,,Consvitraliu”SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE