CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1:Etapele de infiinţare a afacerilor in Republica Moldova
1.1 Formele de organizare:alegerea ei.
1.2 Atributelor necesare pentru desfacerea afacerilor.

CAPITOLUL 2:Analiza procesului de infiinţare a,,Dilcom-Group”SRL
2.1 Etapele parcurse pentru infiinţarea,,Dilcom-Group”SRL
2.2 Problemele cu care se confrunta antreprenoriatul ,,Dilcom-Group”SRL

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE