CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Etape de realizare a operaţiunilor de import-export
1.1. Studierea actelor legislative şi normative care reglează activitatea de comerţ
1.2. Încheierea contractului de vînzare-cumpărare a mărfurilor
1.3. Condiţiile şi documentele principale de transportare
1.4. Asigurarea încărcăturilor
1.5. Ordinea de trecere a procedurilor vamale, determinarea valorii vamale a mărfurilor, drepturilor de import şi de export, stabilirea regimului vamal
1.6. Modul de achitare şi forme de calcul a livrărilor
1.7. Impozitarea cu TVA şi accize

Capitolul 2. Evidenţa contabilă a operaţiunilor de import-export.
2.1. Contabilitatea operaţiunilor de import.
2.2. Contabilitatea operaţiunilor de export

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE