CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ESENŢA METODOLOGICĂ A CALITĂŢII PROFESIONALE A MANAGERULUI CONTEMPORAN
1.1. Caracteristica generală managerului contemporan
1.2. Influenţele globalizării asupra formării managerului contemporan

CAPITOLUL II. CARACTERISTICA GENERALĂ A MANAGERILOR,LEADERILOR ŞI ÎNTREPRINZĂTORILOR DIN ROMÂNIA ŞI ADAPTAREA LOR LA CONDIŢIILE ECONOMIEI DE PIAŢĂ
2.1. Analiza comparativă dintre leader, manager şi întreprinzătorul român
2.2. Caracteristicile generale a conducătorului românesc

CAPITOLUL III. PRIORITĂŢILE MANAGERULUI ÎN ROMÂNIA
3.1. Cerinţele evaluării corecte a personalului în întreprinderile României
3.2. Perfecţionarea profesională a mănăgerilor în organizaţiile naţionale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE