CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa Managementului Rresurselor Umane şi directiile de perfectionare a lui.
1.1.Managementul Resurselor Umane şi etapele de bază.
1.2.Managementul salarizării personalului.
1.3.Salarizarea personalului şi formele lui de manifestare.
1.4.Organizarea remunerării muncii in intreprinderile industriei alimentare.
Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activităţii intreprinderii.
1.1.Istoricul intreprinderii.

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE