CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Esenta, scopurile si formele emisiunii.
CAPITOLUL 2. Emisiunea valorilor mobiliare.
2.1 emisiunea actiunilor.
2.2 emisiunea obligatiunilor.
2.3 emisiunea certificatelor de depozit si de economii.
CAPITOLUL 3. Particularitatile emisiunii si plasarii valorilor mobiliare in Republica Moldova.
CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE