CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Lansarea produselor pe o piaţă nouă
1.1 Etapele de penetrare a unei noi pieţe
1.2 Procesul de promovare a produselor
1.2.1 Obiectivele şi rolul promovării
1.2.2 Ţinta acţiunilor de promovare
1.3 Selectarea instrumentelor de promovare a produselor pe piaţa locală

Capitolul II. Analiza tehnico-economică a activităţii de producere a intreprinderii
2.1 Caracteristica ramurii, situatie curentă şi perspectivele de dezvoltare
2.2 Caracteristica intreprinderii
2.2.1 Descrierea sortimentului
2.2.2 Caracteristica procesului tehnologic de confecţionare a produsului,utilajul folosit
2.3 Analiza in dinamică a indicatorilor de bază ai activităţii de producere a intreprinderii
2.4 Analiza de corelaţie a dependenţei rentabilităţii de factorii de bază
2.5 Analiza SWOT

Capitolul III. Elaborarea şi implimentarea strategiei de promovare a produsului pe piaţa locală
3.1Planul de penetrare a pietei locale cu produsele companiei
3.2Cadrul legislativ referitor comercializării produselor pe piaţa locală
3.3Elaborarea acţiunilor de promovare a produselor companiei pe piaţa locală

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE