CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDAREA CONCEPTELOR TEORETICE ALE STRATEGIILOR
1.1. Principalele concepte ce definesc strategia şi componentele ei
1.2. Tipologia strategiilor
1.3 Politică-strategie-tactică
1.4 Etapele procesului strategic

CAPITOLUL II ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ AL COMBINATULUI DE VINURI „CRICOVA” S.A.
2.1 Evoluţia dezvoltării intrprinderii
2.2 Strategii de dezvoltare a complexului viti – vinicol
2.3.Structura organizatorico-juridică a Cobinatului de Vinuri „CRICOVA”S.A.”

CAPITOLUL III. PLANUL DE MĂSURI PENTRU PERFECŢIONAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A CV „CRICOVA” S.A
3.1 Caracteristica şi conţinutul strategiei CV „CRICOVA” S.A
3.2 Direcţiile prioritare de dezvoltare a CV „CRICOVA” S.A.
3.3 Introducerea a unui produs nou pe piaţă de către C.V. “CRICOVA” S.A.

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE