CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul l. Planul de afaceri- program de acţiuni pentru atingerea scopurilor
1.1. Esenţa, scopul şi sursele de informaţie ale planului de afaceri
1.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a intreprinderii
1.3. Cerinţele principale către elaborarea planului de afaceri şi structura lui

Capitolul ll. Analiza activităţii economico – financiare a intreprinderii
2.1. Caracteristica intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico-economici principali
2.3. Analiza programului de producţie
2.4. Analiza gestiunii resurselor umane
2.5. Analiza costului producţie – marfă
2.6. Analiza stării şi a rezultatelor financiare
2.7. Analiza de corelaţie

Capitolul lll. Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii
3.1. Caracteristica producţiei propuse pentru producere
3.2. Evaluarea pieţei de desfacere şi a concurenţilor
3.3. Strategii de marketing.
3.4. Organizarea şi conducerea
3.5. Programa de producere
3.6. Previziuni financiare
3.7. Planul de măsuri

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE