CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Business-planul – program de acţiuni pentru atingerea scopurilor.
1.1 Esenţa, scopul şi sursele de informaţie a business-planului
1.2 Elaborarea strategiilor de dezvoltare a intreprinderii
1.3 Cerinţele principale către elaborarea business-planului şi structura lui

CAPITOLUL II. Analiza activităţii economico-financiare a SA „BASARABIA NORD”

2.1 Din istoria intreprinderii
2.2 Producţia intreprinderii şi tehnologii
2.3 Analiza structurii organizatorice a SA „BASARABIA NORD”
2.4 Analiza programului de producţie şi de vinzări
2.5 Analiza gestiunii resurselor umane
2.6 Analiza costului de producţie marfă
2.7 Analiza rezultatelor şi a stării financiare.
2.8 Analiza de corelaţie pentru funcţia multiplă a rentabilităţii economice

CAPITOLUL III. Elaborarea planului de afaceri al intreprinderii SA „BASARABIA NORD”

3.1 Analiza ramurii de prelucrare a cărnii
3.2 Analiza SWOT a SA „BASARABIA NORD”
3.3 Elaborarea strategiei pentru SA „BASARABIA NORD”
3.4 Analiza pieţii ţintă – piaţa produselor semiafumate
3.5 Caracteristica producţiei propuse pentru fabricare
3.5.1 Descrierea produsului finit – salam semiafumat
3.5.2 Caracteristica cărnii ca materie primă
3.5.3 Schema-bloc a tehnologiei fabricării mezelurilor semiafumate
3.5.4 Descrierea operaţiilor tehnologice de producere a mezelurilor semiafumate
3.5.5 Controlul calităţii produselor semiafumate
3.5.6 Calculul efectului de la introducerea liniei noi de producere
3.6 Planificare programului de producţie
3.7 Previziuni financiare
3.8 Evaluarea riscurilor

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE