CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Business – planul – program de acţiuni pentru atingerea scopurilor
1.1. Esenţa, scopul şi sursele de informaţie ale business – planului
1.2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare a intreprinderii
1.3. Cerinţele principale către elaborarea business – planului şi structura lui

Capitolul II. Analiza activităţii economico -financiare a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.1. Caracteristica Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.1.1. Istoricul intreprinderii
2.1.2. Zona compactă de materie primă şi a plantaţiilor de viţă-de-vie…
2.1.3. Dispunerea de terenuri consolidate pentru infiinţarea plantaţiilor noi de viţă-de-vie
2.1.4. Forma organizatorico – juridică a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.1.5. Structura organizatorico – juridică a intreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor tehnico – economici principali ai Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.3. Analiza programului de producere a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.4. Analiza gestiunii resurselor umane a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.5. Aprecierea nivelului tehnico – organizatoric şi al utilizării capacităţii de producţie a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”
2.6. Analiza cheltuielilor şi costului producţiei
2.7. Analiza rezultatelor financiare
2.7.1. Analiza beneficiului intreprinderii
2.7.2. Analiza indicatorilor de lichiditate, solvabilitate a intreprinderii
2.8. Analiza dependenţei de corelaţie a rentabilităţii vвnzărilor de factorii de bază

Capitolul III. Elaborarea planului de afaceri al Fabricii de Vinuri „Doina Vin ”
3.1. Sinteza planului de afaceri
3.2. Evaluarea pieţei de desfacere şi a concurenţilor
3.3. Planul de marketing
3.4. Producţia, serviciile
3.4.1. Măsuri de implementare a sistemului de management al calităţii ISO 9001 оn varianta 2000 şi a sistemului de asigurare a inofensivităţii produselor – HACCP
3.5. Programa de producere
3.5.1. Producerea vinurilor “Merlot”
3.6. Managementul şi personalul
3.7. Planul financiar
3.7.1. Măsuri cu privire la redresarea situaţiei economico – financiare a Fabricii de Vinuri „Doina Vin”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE