CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Rolul business – planificării ca subsistem al gestiunii intreprinderii
1.1 Particularităţile planificării in economia tranzitorie
1.2 Planul de afaceri ca instrument al planificării şi administrării1
1.3 Abordarea sistematică a planificării de afaceri şi administrării proiectelor
1.4 Structura organizatorică a procesului de businessplanificării şi administrării proiectelor
1.5 Particularităţile elaborării standardului business-planificării proiectelor
1.6 Elaborarea standardului de administrare a proiectelor din intreprinderi

Capitolul II. Analiza tehnico – economică a activităţii intreprinderii
2.1 Caracteristica intreprinderii
2.2 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico – economici de bază ai intreprinderii
2.3 Analiza programului de producţie şi vinzări
2.4 Analiza resurselor umane
2.5 Analiza consumurilor şi cheltuielilor a intreprinderii
2.6 Analiza situaţiei financiare
2.7Analiza dependenţei de corelaţie
Analiza SWOT

Capitolul III. Planul de afaceri a SE „Conserv-E”3.1 Prezentarea generală a intreprinderii
3.2 Descrierea produselor şi analiza pieţei de desfacere
3.2.1 Descrierea pieţei de desfacere
3.2.2 Concurenţa
3.3 Planul de marketing
3.3.1 Strategiile de marketing
3.3.2 Strategia de piaţă a produselor
3.3.3 Prognoza planului de vinzări
3.4 Sistemul de asigurare a calităţii
3.5 Domeniul tehnic
3.6 Planul financiar

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE