CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. PLANIFICAREA – PROCESUL DE BAZĂ ÎN PROCESUL DE ASIGURARE CU PERSONAL

1.1.Conținutul procesului de asigurare cu personal

1.2. Determinarea necesarului de personal

1.3. Activitatea în legatură cu procesul de recrutare

1.4. Angajarea personalului

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MANAGEMENT A PERSONALULUI ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

2.1. Descrierea activității întreprinderiii „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

2.2. Analiza indicatorilor activității economice a întreprinderii

2.3. Analiza și dinámica structurii personalului

2.4. Asigurarea cu personal a întreprinderii

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ASIGURARE CU PERSONAL A ÎNTREPRINDERII „S.C RAIMILT-AGRO S.R.L”

3.1. Elaborarea măsurilor în vedereа perfecţionării recrutării, încаdrării şi integrării noilor аngаjаţi

3.2. Căi de eficientizare a procesului de asigurare cu personal a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE