CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Indicatorii de eficienţă şi rentabilitate
1.1 Eficienţa:definiţie,forme de manifestare
1.1.1 Productivitatea muncii
1.2 Rentabilitate:noţiune, importanţă, ratele de rentabilitate

Capitolul II. Analiza eficienţei şi rentabilitaţii intreprinderii.
2.1 Analiza eficienţei factorilor de producţie
2.2 Metode de analiză a rentabilităţii

Capitolul III. Căi de creştere a eficienţei şi rentabilităţii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE