CUPRINS

INTRODUCERE

1. Eficacitatea managementului în întreprindere

2. Eficienţa managementului
2.1. Măsurarea eficienţei
2.2. EVALUAREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI FIRMEI
2.3. MODALITĂŢI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI

3. Analiza comparativă a eficienţei şi a eficacităţii
3.1. Descrierea eficienţei şi a eficacităţii manageriale în cadrul unei întreprinderi din TLC

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE