CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Abordări conceptuale privind concurenţa neloială

1.1 Elementele definitorii privind concurenţa neloială
1.2 Apariţia şi dezvoltarea concurenţei neloiale
1.3 Impactul concurenţei neloiale asupra economiei naţionale

Capitolul II: Configuraţia actuală a concurenţei neloiale
2.1 Caracteristica concurenţei neloiale in ţările cu economiei in tradiţie
2.2 Instituţii, organizaţii care contribuie la diminuarea concurenţei neloiale
2.3 Caracterizarea concurenţei neloiale оn Republica Moldova

Capitolul III: Căi şi metode de diminuare a concurenţei neloiale in Republica Moldova
3.1 Lupta cu concurenţa neloială in Republica Moldova
3.2 Instituţiile de reglementare
3.3 Modalităţi de contracarare a concurenţei neloiale in Republica Moldova

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE