CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ÎNFIINȚAREA ȘI ORGANIZAREA ÎNTREPRINDERILOR
1.1. Întreprinderea ca obiect al managementului și caracteristicile sale principale
1.2. Aspecte legislative în activitatea întreprinderilor
1.3. Analiza întreprinderilor de diferite forme organizatorico-juridice

CAPITOLUL II. EFICIENȚA ÎNFIINȚĂRII ȘI ORGANIZĂRII ÎNTREPRINDERII DE TIP S.R.L.
2.1. Aspecte generale privind societățile cu răspundere limitată
2.2. Etapele organizatorice şi juridice ale înființării unei societăți cu răspundere limitată
2.3. Eficiența asociaţiilor. Organele societăţii
2.4. Reorganizarea și lichidarea societății cu răspundere limitată
2.5. Măsuri de îmbunătățire în activitatea unui S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE