Introducere

Capitolul 1 CONTRACTUL DE COMERT INTERNATIONAL
1.1.Contractele de comert international la inceput de secol si mileniu
1.2.Notiuni
1.3. Clasificarea contractelor de comert interntional
1.4. Comercialitatea si internationalitatea
1.5. Continutul contractului de comert international
1.6. Incheierea contractului de comert international
1.7. Legea aplicabila contractului de comert internationa

Capitolul 2 INTERPRETAREA CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL SI FORTA OBLIGATORIE A ACESTUIA IN RAPORTURILE DINTRE CONTRACTANTI
2.1. Interpretarea – prim efect al contractului – in vederea stabilirii continutului acestuia conform vointei reale a partilor
2.2. Principalele reguli de interpretare
2.3. Forta obligatorie a contractului – Regula irevocabilitatii acestuia
2.3.1. Aplicarea regulii in cadrul contractelor comune
2.3.2. Irevocabilitatea in materia contractelor economice interne
2.3.3. Aspecte specifice ale acestei reguli in cadrul contractelor comerciale internationale

Capitolul 3 IMPACTUL CONTRACTULUI DE COMERT INTERNATIONAL ASUPRA TERTILOR
3.1. Relativitatea efectelor contractului
3.1.1. Aplicarea regulii in cadrul contractelor comune
3.1.2. Relativitatea efectelor contractelor economice interne
3.1.3. Aspecte specifice ale acestui principiu in cadrul contractelor comerciale internationale
3.2. Exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului de comert international
3.2.1. Promisiunea faptei altuia
3.2.2. Stipulatia pentru altul
3.3. Opozabilitatea contractului de comert international
3.3.1. Corelatia dintre relativitatea efectelor contractului si opozabilitatea acestuia
3.3.2. Simulatia: exceptie de la principiul opozabilitatii contractului comercial internatitonal fata de terti

Capitolul 4 EFECTELE SPECIFICE CONTRACTELOR COMERCIALE INTERNATIONALE
4.1. Exceptia de neexecutare a contractului
4.1.1. Aplicarea exceptiei de neexecutare in cadrul contractelor comune
4.1.2. Exceptia de neexecutare in contractele economice interne
4.1.3. Aspecte specifice ale exceptiei de neexecutare in cadrul contractelor comerciale internationale
4.2. Rezolutiunea si rezilierea-modalitatii de incetare a efectelor contractului
4.2.1. Aspecte generale privind rezolutiunea si rezilierea in contractele comune
4.2.2. Rezolutiunea si rezilierea in contractele economice interne
4.2.3. Aplicatii specifice ale rezolutiunii si rezilierii in materie comerciala internationala
4.2.4. Aspecte ale reglementarii celor doua notiuni in diferite sisteme de drept
4.3. Riscurile contractuale si distribuirea lor intre parti
4.3.1. Notiunea de „risc” al contractului in dreptul comun
4.3.2. „Riscul” in contractele economice interne
4.3.3. Aspecte specifice ale riscurilor contractuale in materia comertului international

Capitolul 5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE – EFECTE ALE CONTRACTULUI COMERCIAL INTERNATIONAL – ANALIZA COMPARATIVA
5.1. Efectele vanzarii-cumpararii internationale de marfuri
5.2. Efectele contractelor de transfer de tehnologie in comertul international (licenta, know-how-ul, consulting-engineering-ul)
5.3. Efectele contractelor de concesiune in comertul international (concesiunea exclusiva, franchising-ul)
5.4. Efectele contractelor de finantare a operatiunilor comerciale internationale (leasing-ul, factoring-ul)

Concluzii
Bibliografie