CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Abordarea teoretică a competitivităţii produselor
1.1. Esenţa conceptului de competitivitate. Tipurile de competitivitate
1.2. Factorii ce determină creşterea competitivităţii produselor
1.3. Inovarea – Factor determinant in competitivitatea produselor industriale
1.4. „Modelul 5 Forţe” – metodă de analiză a gradului de competitivitate
1.5. Competitivitatea – factor important pentru integrarea Republicii Moldova in piaţa regională

CAPITOLUL II. Caracteristica tehnico-economică a activităţii ОM „Fabrica de Drojdii din Chişinău” SA
2.1. Caracteristica generală a intreprinderii
2.2. Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai FDC
2.3. Analiza de Marketing
2.4. Analiza Mediului Competitiv
2.5. Analiza SWOT

CAPITOLUL III. Plan de măsuri de sporire a competitivităţii produselor ОM „Fabrica de Drojdii din Chişinău” SA
3.1. Stabilirea strategiilor de marketing după fiecare componentă a mixului de Marketing
3.2. Perfecţionarea structurii organizatorice a secţiei de marketing
3.3. Cercetări de marketing – baza managementului comercial
3.4. Eficientizarea sistemului de Distribuţie
3.5. Eficientizarea sistemului politicii de Preţ şi elaborarea planului de Promovare
3.6. Perfecţionarea tehnologiei producerii la intreprindere

CONCLUZIE

BIBLIOGRAFIE