CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ABORDĂRI CONCEPTUALE IN DOMENIUL MARKETINGULUI
1.1 Esenţa, rolul şi funcţiile marketingului
1.2 Marketing in activitatea de piaţă a intreprinderii
1.3 Examinarea marketingului internaţional ca un pilon indispensabil in promovarea exporturilor

CAPITOLUL II. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICĂ A ACTIVITĂŢII INTREPRINDERII S.A. „AROMA”
2.1 Caracteristica intreprinderii S.A. „Aroma”
2.2 Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii S.A. „Aroma”
2.3 Analiza producţiei S.A. „Aroma”
2.4 Analiza activităţii de comercializare a producţiei la S.A. „Aroma”
2.5 Analiza exportului S.A. „Aroma”
2.6 Analiza profitului şi a rentabilităţii la S.A. „Aroma”
2.7 Analiza dinamică a dependenţei rentabilităţii vвnzărilor a intreprinderii
S.A. „Aroma” de factorii de bază
2.8 Analiza SWOT a S.A. „Aroma”

CAPITOLUL III. PROIECTUL DE MĂSURI PRIVIND DETERMINAREA DIRECŢIILOR DE PROMOVARE A EXPORTURILOR LA iNTREPRINDERE S.A. „AROMA”

3.1 Determinarea principalelor direcţii eficiente de promovare a exporturilor S.A. „Aroma”
3.2 Argumentarea necesităţii deschiderii unei reprezentanţe a intreprinderii
S.A. „Aroma” in Belorus şi evaluarea efectului economic
3.3 Calculul efectului economic de la introducerea aparatului de distilat de tip Charante cu productivitatea 250 dal/24 ore
3.4 Alegerea şi argumentarea schemei tehnologice şi a utilajului la producerea divinului de marcă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE