CUPRINS

Introducere

CAPITOLUL I: Marketingul internaţional şi exportul
I.1. Marketing internaţional-noţiuni, concepte, importanţa
I.2. Strategii de marketing internaţional
I.3. Strategii de promovare in marketingul internaţional
I.4. Finanţarea exportului
I.5.Elemente strategice de promovare a exportului in R.Moldova

CAPITOLUL II: Analiza tehnico-economică a activităţii S.A. „Franzeluţa”
II.1. Caracteristica intreprinderii S.A. „Franzeluţa”
II.2. Analiza in dinamică a indicatorilor tehnico-economici de bază ai intreprinderii
II.3. Analiza tehnologiei de producere
II.4. Analiza cheltuielilor şi a venitului din vinzări
II.5. Analiza situaţiei financiare
II.6. Analiza activităţii de marketing a intreprinderii
II.7. Studierea mediului concurenţial şi a competitivităţii produselor intreprinderii
II.8. Analiza de corelaţie a indicatorilor de export al intreprinderii

CAPITOLUL III: Proiectul de măsuri pentru promovarea exportului la intreprinderea S.A. „Franzeluţa”
III.1. Tehnici şi politici de promovare a exportului la intreprindere
III.2. Analiza indicatorilor de export la intreprinderea S.A. „Franzeluţa”. Caracteristica şi dinamica comerţului de intreprindere
III.3. Metode şi direcţii de promovare a exportului la intreprindere
III. 3.2. Măsurile comerciale de sporire a exporturilor
III. 3.3. Măsurile structurale şi strategice de marketing
III. 3.1. Măsurile tehnologice şi calculul efectului economic a lor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE