INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Istoric
1.1. Din istoricul cercetarilor

CAPITOLUL II. Drosophila melanogaster – caracterizare general-biologica si ecologica
2.1. Incadrarea sistematica a speciei Drosophila melanogaster
2.2. Date morfologice
2.3. Ciclul de viata
2.4. Raspandire si ecologie
2.5. Unii paraziti ai culturilor de Drosophila melanogaster
2.6. Determinismul sexelor la Drosophila melanogaster

CAPITOLUL III. Elemente de genetica a populatiilor si evolutie
3.1. Definitia si caracterizarea populatiei
3.2. Factorii care determina compozitia si dinamica genetica a populatiilor

CAPITOLUL IV. Scopul investigatiilor
CAPITOLUL V. Materiale si metode de lucru
CAPITOLUL VI. Rezultate si discutii

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE