CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1. Analiza diagnostic – domeniu de studiu şi activitate profesională în cadrul unei întreprinderi
1.1. Introducere în problematica analizei sistemelor
1.2. Metodologii de analiză şi proiectare a sistemelor economice: analiza – diagnostic
1.2.1. Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale, importanţă, necesitate
1.2.2. Tipologia studiilor de diagnosticare
1.2.3. Modalităţi de realizare a diagnosticului
1.3. Analiza economico – financiară în diagnosticul strategic al întreprinderii
1.3.1. Importanţa analizei economico – financiare
1.3.2. Metoda analizei economice

Capitolul 2. Diagnosticul strategic în procesul decizional: metodologie de realizare
2.2. Documentarea preliminară
2.3. Diagnosticul intern – diagnosticul funcţional (pe funcţiunile firmei)
2.3.1. Diagnosticul juridic
2.3.2. Diagnosticul personalului şi a managementului firmei
2.3.3. Diagnosticul comercial
Ca – cifra de afaceri
2.3.4. Diagnosticul activităţii de producţie şi a condiţiilor de exploatare
2.3.5. Diagnosticul financiar – contabil
2.3.5.1. Cifra de afaceri
2.3.5.2. Cheltuielile firmei
2.3.5.3. Rentabilitatea firmei. Analiza rentabilităţii întreprinderii pe baza contului de rezultate.
2.3.5.4. Structura patrimonial – financiară
2.3.5.5. Echilibrul financiar
2.3.5.6. Diagnosticul activităţii de marketing
2.3.6. Abordări contemporane
2.4. Analiza mediului extern al întreprinderii
2.4.1. Mediul concurenţial şi necesitatea unei analize strategice
2.4.2. Analiza strategică a mediului: instrumente şi metodologie. Analiza mediului concurenţial. Modelul celor 5 (+1) forţe

Capitolul 3. Strategiile întreprinderii
3.1. Conceptul de strategie şi segmentare strategică
3.2. Componentele strategiei
3.2.1. Misiunea întreprinderii
3.2.2. Obiectivele strategice ale întreprinderii
3.2.3. Opţiunile strategice
3.2.4. Resursele
3.2.5. Termenele
3.3. Alternative strategice la nivelul întreprinderii
3.3.1. Strategiile de firmă
3.3.1.1. Strategii de diversificare şi expansiune (de portofoliu)
3.3.1.2. Alianţele strategice
3.3.2. Strategii concurenţiale: concepte, aplicare
3.3.2.1 Strategiile costului (de volum)
3.3.2.2. Diferenţierea
3.3.2.3. Concentrarea
3.3.3. Argumente

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE