INTRODUCERE

Capitolul I DEFINIREA PRINCIPALELEOR NOTIUNI IN EVALUARE
1.1 DEFINITIA EVALUATORULUI
1.2 POZITIA EVALUATORULUI FATA DE CLIENT
1.3 RESPONSABILITATEA EVALUATORULUI
1.4 ABORDARI IN EVALUAREA AFACERILOR

Capitolul II METODE DE ANILIZA IN EVALUAREA UNEI INTREPRINDERI
2.1 ANALIZA DIAGNOSTIC
2.2 ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.3 ANALIZA MEDIULUI INTERN

Capitolul III STUDIU DE CAZ – S.C. EXTRA COLOR S.R.L.
3.1 Generalitati
3.2 Diagnosticul juridic
3.3 Diagnosticul managementului si resurselor umane
3.4 Diagnostic operational
3.5 Diagnostic comercial
3.6 Diagnosticul economico financiar

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE