CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Notiuni teoretice privind diagnosticul mediului intern al intreprinderii
1.1 Rolul diagnosticului in cadrul demersului strategic al intreprinderii
1.1.1 Continutul si importanta diagnosticului strategic
1.1.2 Obiectivele generale ale diagnosticului intreprinderii
1.1.3 Etapele realizarii diagnosticului intreprinderii
1.2 Notiuni teoretice privind analiza SWOT
1.3 Analiza mediului intern al intreprinderii

Capitolul II Diagnosticul potentialului intern la SC Diavsit Product S.R.L.
2.1 Prezentarea societatii
2.2 Diagnosticul tehnic si tehnologic
2.2.1 Analiza capacitatii de productie
2.2.2 Analiza fluxului tehnologic
2.3 Diagnosticul comercial al societatii
2.3.1 Analiza pietei de desfacere
2.3.2 Analiza produselor fabricate
2.3.3 Analiza furnizorilor
2.3.4 Analiza clientilor
2.3.5 Analiza concurentei
2.4 Analiza managementului practicat
2.4.1 Analiza subsistemului metodologic
2.4.2 Analiza subsistemului decizional
2.4.3 Analiza subsistemului informational
2.4.4 Analiza subsistemului organizational
2.5 Analiza S.W.O.T.
2.6 Analiza matricii de evaluare factorilor interni
2.7 Strategii de crestere a eficientei economice

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE