CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Abordarea teoretico-metodologică a diagnosticării resurselor umane

1.1. Conceptul managementului resurselor umane: noțiuni, componente, funcții

1.2. Metode de diagnosticare a resurselor umane

1.3. Caracteristica indicatorilor diagnosticării resurselor umane

Capitolul II. Evoluția situației economico-financiare a întreprinderii SRL „ARUS”

2.1. Descrierea activității întreprinderii ,,ARUS” SRL

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii ,,ARUS” SRL

2.3. Diagnosticarea resurselor umane in cadrul intreprinderii

Capitolul III. Proiect privind perfecționarea managementului resurselor umane în cadrul întreprinderii SRL „ARUS”

4.1. Elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul resurselor umane

4.2. Măsuri în vedereа perfecţionării recrutării, încаdrării şi integrării noilor аngаjаţi

4.3. Proiect de măsuri privind îmbunătățirea politicii de motivare a personalului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE