Cuprins

Capitolul I. Impactul dezvoltarii turismului intern.
1.1. Principiile si obiectivele dezvoltării turismului.
1.2. Importanta turismului pentru economia mondiala
1.3. Evolutia turismului in Republica Moldova

Capitolul II. Republica Moldova – destinatie turistica. Potentialul existent

Capitolul III. Planul de acţiuni de dezvoltare a turismului intern în Republica Moldova
3.1. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a turismului si crearea infrastructurii turistice
3.2. Reglementarea si organizarea activitatii turistice

Concluzii