CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERENTE GENERALE CU PRIVIRE LA “SPIRITUL ANTREPRENORIAL”
1.1. Dezvoltarea conceptului de “antreprenor” şi caracteristicile acestuia
1.2. “Spiritul antreprenorial” – vocaţie sau calitate dobândită
1.3. Valorificarea “spiritului antreprenorial” şi atribuţia acestuia asupra dezvoltării economiei

CAPITOLUL II. DESCRIEREA COMPANIEI “STEJAUR” S.A. ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
2.1. Caracteristica generală şi structura întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari în cadrul fabricii “Stejaur” S.A.

CAPITOLUL III. SPIRITUL ANTREPRENORIAL ÎN CADRUL „STEJAUR” S.A. ŞI INFLUENŢALUI ASUPRA PERFORMANŢELOR ECONOMICE
3.1. Analiza spiritului antreprenorial al managerilor/liderilor din cadrul companiei
3.2. Identificarea interdependentei dintre performanţele companiei şi dezvoltarea spiritului antreprenorial
3.3. Greşeli comportamentale, depistate în cadrul întreprinderii și recomandări privind dezvoltarea spiritului antreprenorial ca factor de influenţă a succesului companiei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE