CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DIFERENŢE ÎNTRE MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP

1.1 Management şi manageri

1.2 Cine sunt liderii

1.3 Delimitări conceptuale între leadership şi management

CAPITOLUL II. TIPURI DE MEDII ŞI ADAPTARE ORGANIZAŢIONALĂ

2.1 Tipuri de medii

2.2 Forme de organizare ale firmei

2.3 Adaptarea organizaţiilor la mediu

2.4 Leadership-ul şi adaptarea la mediu

2.4.1 Ce au liderii de făcut

2.4.2 Reorientarea spre procese şi competenţe

2.4.3 Noile de ce-uri ale conducerii

CAPITOLUL III. TRĂSĂTURI ŞI CARACTERISTICI NECESARE LIDERULUI

3.1 Personalitatea liderilor

3.1.1 Aptitudinile liderului

3.1.2 Caracterul liderilor

3.1.3 Temperamentul liderilor

3.2 Surse de putere ale liderilor

3.3 Modelul liderului de succes

CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ŞI COMPORTAMENTUL ÎN LEADERSHIP

4.1 Formarea liderilor

4.2 Teorii ale leadership-ului

4.2.1 Teorii personologice

4.2.2 Teorii comportamentale

4.2.3 Teorii situaţionale

4.2.4 Alte teorii ale leadership-ului
CAPITOLUL V. ANALIZA STILURILOR DE CONDUCERE LA S.C AUTOCOM AMICII GLC SRL

5.1 Prezentarea generală a firmei

5.2 Fundamentarea metodologică a studiului

5.3 Analiza şi fundamentarea datelor

5.3.1 Analiza stilului de conducere al managerului financiar

5.3.2 Analiza stilului de conducere al managerului de resurse umane

5.3.3 Analiza stilului de conducere al managerului de producţie

5.3.4 Analiza stilului de conducere al managerului general

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE