CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii – bază esențială în dezvoltarea economiei de piață
1.1. Conceptul, caracteristica şi importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii în economia de piaţă
1.2. Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii în dezvoltarea economiei mondiale
1.3. Dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în economia Republicii Moldova. Contribuții și limite ale IMM

CAPITOLUL II. Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii Fenplast Exim SRL
2.1. Prezentarea întreprinderii Fenplast Exim SRL
2.2. Analiza activității întreprinderii Fenplast Exim SRL
2.3. Evoluția indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii Fenplast Exim SRL

CAPITOLUL III. Experiența străină în dezvoltarea şi consolidarea sectorului ÎMM
3.1. Caracteristica întreprinderilor mici și mijlocii în ţările economic dezvoltate
3.2. Căi și direcții de eficientizare a activității întreprinderilor mici şi mijlocii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE