CUPRINS

INTRODUCERE

1. Definiţii şi concepte
1.1. Informatizarea societăţii în Republica Moldova
1.2. Noţiunile de i-afaceri, i-economie, i-etc.
1.2.1. Afaceri electronice
1.2.2. Comerţ electronic
1.2.3. Economie electronică
1.2.4. Denumire noţiuni
1.3. Societatea informaţională – societatea viitorului
1.4. Edificarea i-societăţii – problemă, aspecte

2. Dezvoltarea i-afacerilor – cale de accelerare a creşterii economice
2.1. iAfacerile în lume
2.1.1. Exemple de i-afaceri
2.1.2. Date sumare privind i-comerţul
2.1.3. Dezvoltarea i-comerţului pe unele regiuni şi ţări
2.1.4. Opinii ale clienţilor privind i-comerţul
2.1.5. Avantajele folosirii i-afacerilor
2.1.6. Condiţii, constrângeri şi riscuri la folosirea i-afacerilor
2.1.7. Infrastructura informatică şi utilizare Internet
2.1.8. Baza legislativă a i-afacerilor
2.2. Folosirea i-afacerilor în R. Moldova
2.2.1. Gradul de asigurare a condiţiilor necesare
2.2.2. Practicarea i-afacerilor
2.3. Rolul deosebit al i-afacerilor pentru R. Moldova

3. Recomandări privind dezvoltarea i-afacerilor şi edificarea i-societăţii
3.1. Obiective
3.2. Principii strategice
3.3. Dezvoltarea i-afacerilor – prioritate strategică
3.4. Recomandări şi acţiuni necesare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE