CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Semnificaţia şi conceptul carierei manageriale
1.1. Noţiuni generale privind cariera profesională. Cariera managerială
1.2. Etapele şi tipurile carierei manageriale
1.3. Planificarea şi dezvoltarea carierei manageriale

CAPITOLUL II. Analiza situaţiei economico – financiare şi sociale a întreprinderii „Marigold” S.R.L.
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Analiza indicatorilor activităţii economice
2.3. Perfecționarea dezvoltării carierei în cadrul „Marigold” SRL

CAPITOLUL III. Evoluţia carierei profesionale în cadrul „Marigold” S.R.L.
3.1. Influenţa factorilor asupra carierei manageriale
3.2. Analiza SWOT a procesului de dezvoltare profesională a personalului în cadrul întreprinderii „Marigold” S.R.L.
3.3. Politica şi tehnici de dezvoltare a carierei

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE