CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE ASUPRA EVOLUȚIEI ÎN CARIERA MANAGERIALĂ

1.1.Aspecte conceptuale și tipologice a carierei manageriale

1.2. Etapele carierei manageriale

1.3. Planificarea și gestiunea carierei manageriale

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL ÎNTREPRINDERII ASPECT-3 SRL

2.1. Descrierea generală a întreprinderii Aspect-3 SRL

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a întreprinderii Aspect-3 SRL

2.3. Analiza politicii de personal în cadrul întreprinderii Aspect-3 SRL

CAPITOLUL III. EFICIENTIZAREA CARIEREI MANAGERIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII ASPECT-3 SRL

3.1. Chestionar de analiză a managementului carierei

3.2. Analiza și interpretarea rezultatelor

3.3. Direcții și măsuri de eficientizare a carierei manageriale la întreprindere

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE