CUPRINS

INTRODUCERE

1. ASPECTE TEORETICE ŞI CONCEPTUALE PRIVIND ANTREPRENORIATUL CONSTRUCTIV
1.1. Antreprenoriatul constructiv – fundamente teoretice şi trăsături distinctive
1.2. Aspectul economico-organizaţional al antreprenoriatului constructiv în contextul relaţiilor economice de piaţă
1.3. Demersul managerial al antreprenoriatului constructiv în aplanarea contradicţiilor din cadrul economiei naţionale actuale
1.4. Concluzii la capitolul 1

2. EVALUAREA ANTREPRENORIATULUI CONSTRUCTIV CONCEPUT CA SISTEM PERSONIFICAT
2.1. Baza socială a antreprenoriatului din Republica Moldova: caracteristica şi identificarea nevoii de competenţe specifice antreprenorului constructiv
2.2. Particularităţile şi dimensiunea calitativă a activităţii antreprenorului constructiv din Republica Moldova: delimitarea conceptelor antreprenor constructiv–proprietar–manager
2.3. Evaluarea căilor şi metodelor de eficientizare a rezultatului activităţii de gestiune a antreprenorului constructiv
2.4. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA DE GESTIUNE ŞI DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII ANTREPRENORIATULUI CONSTRUCTIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA
3.1. Elaborarea tehnicii personificate de planificare şi evidenţă a activităţii manageriale a antreprenorului constructiv
3.2. Aplicarea procesului de coaching în vederea diversificării competenţelor antreprenoriale ca metodă de dezvoltare a antreprenoriatului constructiv în Republica Moldova
3.3. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE