CUPRINS

INTRODUCERE

1. Asistenţa medicală primară în cadrul asigurărilor de sănătate
2. Necesitatea descentralizării serviciilor de sănătate
3. Analiza economico-financiară a activităţii întreprinderii municipale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE