CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE DEPOZITARE ȘI STOCARE A MĂRFURILOR
1.1. Depozitarea mărfurilor ca componentă a activității comerciale
1.2. Rolul și obiectivele activității de depozitare și stocare
1.3. Gestiunea stocurilor de mărfuri

CAPITOLUL II. ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICO-FINANCIARE AL COOPERATIVEI DE CONSUM UNIVERSALCOOP CAHUL
2.1. Descrierea generală a cooperativei de consum Universalcoop Cahul
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari a cooperativei de consum Universalcoop Cahul

CAPITOLUL III. DEPOZITAREA ȘI STOCAREA MĂRFURILOR ÎN CADRUL COOPERATIVEI DE CONSUM UNIVERSALCOOP CAHUL
3.1. Descrierea procesului de depozitare și stocare a mărfurilor aprovizionate
3.2. Amplasarea și amenajarea interioară a depozitului de mărfuri
3.3. Direcții de îmbunătățire a activității de stocare a mărfurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE