INTRODUCERE

Capitolul I. Delincventa juvenila
1.1. Conceptul de delincventa
1.2. Factorii care determina comportamentul delicventional al minorilor
1.3. Teorii ale delicventei si comportamentului delicventional
1.4. Modele educationale din familie
1.5. Clasificari ale delincventei juvenile. Tipuri de manifestari a delincventei juvenile

Captolul II. Caracterizarea psihologica a minorului delincvent
2.1. Teorii ale sociogenezei operatiilor cognitive
2.2. Influenta sociala

Capitolul III. Raspunderea penala a minorului delincvent
3.1. Limitele raspunderii penale
3.2. Punerea in executare a sanctiunilor aplicate infractorilor minori
3.3. Asistenta si consilierea delicventilor minori

Capitolul IV. Cercetare practica asupra delincventei juvenile
4.1. Metodologia cercetarii
4.2. Ipotezele cercetarii
4.3. Analiza datelor
4.4. Prevenirea delincventei juvenile

CONCLUZII GENERALE
BIBLIOGRAFIE