CUPRINS

INTRODUCERE

1 ANALIZA STRUCTURII SI DISCREPANŢELOR TERITORIALE ÎN DEZVOLTAREA REPUBLICII MOLDOVA
1.1 Caracteristica şi structura economico-geografică dezvoltării teritoriului
1.2 Disparităţi teritoriale în dezvoltarea socio-economică

2 EVALUAREA AGREGATĂ A DEZVOLTĂRII SOCIAL-ECONOMICE ÎN PROFIL TERITORIAL
2.1 Abordări metodologice
2.2 Metode de calcul ale indicatorului agregat
2.3 Determinarea indicatorilor agregaţi pe domenii şi a Indicatorului de Dezvoltare Economico-Socială

3 INSTRUMENTE A POLITICII REGIONALE PENTRU ELIMINAREA SĂRĂCIEI ŞI SUB-DEZVOLTĂRII
3.1 Necesitatea promovării politicii de stat regionale
3.2 Delimitarea regiunilor de dezvoltare
3.3 Delimitarea zonelor defavorizate si politici de eliminarea a subdezvoltării

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE