CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. NOȚIUNI FUNDAMENTALE CU PRIVIRE LA ESENȚA MISIUNII, OBIECTIVELOR ȘI STRATEGIILOR
1.1. Definirea misiunii și componentele sale
1.2. Definirea obiectivelor și tipurile
1.3. Definirea strategiei și criterii de clasificare

CAPITOLUL II. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ CA SUPORT AL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.1. Descrierea generală a activității întreprinderii IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari ai IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
2.3. Analiza procesului de planificare strategică. Analiza SWOT

CAPITOLUL III. ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC AL ÎNTREPRINDERII IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.
3.1. Misiunea întreprinderii
3.2. Obiectivele și opțiunile strategice
3.3. Elaborarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii
3.4. Direcții și propuneri de optimizare a procesului strategic în cadrul companiei IM „EFES VITANTA MOLDOVA BREWERY” S.A.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE