CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL l. Prezentarea generală a firmei ,,MARA ” SOCOM Sighetu Marmaţiei
1.1.Prezentarea unitătii- scurt istoric
1.2.Obiectul de activitate al S.C „MARA” SOCOM Sighetu-Marmaţiei
1.3.Structura organizatorică
1.4.Activitatea economico-financiară
1.5.Forma de înregistrare contabilă
1.6.Principalii indicatori economico-financiari

CAPITOLUL 2. Aspecte generale privind decontările cu bugetul statului
2.1. Structura şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor
2. 1. 1.Noţiuni generale privind impozitele şi taxele
2.1.2.Resursele financiare publice
2.1.3.Impozite şi taxe
2.1.4.Rolul şi funcţiile fiscalităţi
2.1.5.Clasificarea impozitelor şi taxelor
2.2.Documente folosite pentru obligaţiile fiscale
2.2.1 Documente folosite pentru raportãrile fiscale
2.2.2 Documente ce stau la baza înregistrãrii obligaţiunilor fiscale
2.3 .Structuri de conturi utilizate pentru reflectarea decontărilor fiscale

CAPITOLUL 3. Contabilitatea decontărilor cu bugetul de stat şi alte organisme publice
3.1.Contabilitatea impozitului pe profit
3.1.1.Consideraţii generale privind impozitul pe profit
3.1.2.Anul fiscal al impozitului pe profit
3.1.3.Contribuabilii impozitului pe profit
3.1.4.Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit
3.1.5.Cotele procentuale de impozit pe profit
3.1.6.Calculul impozitului pe profit
3.1.7.Contabilizarea impozitului pe profit
3.2. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugată
3.2.1.Consideraţii generale privind TVA
3.2.2.0peraţiuni economice supuse taxei pe valoarea adaugată
3.2.3.0peraţiuni economice scutite taxei pe valoarea adaugată
3.2.4.Bazele de impozitare a TVA
3.2.5.Regimul deducerii TVA
3.2.6.0bligaţiile plătitorului de TVA
3.2.7.Contabilizarea operaţiunilorTVA
3.3. Contabilitatea impozitului pe salarii
3.3.1.Noţiuni generale privind impozitul pe profit
3.3.2.Calculul şi determinarea venitului din salarii
3.3.3.Deducerile salariale
3.3.4.Determinarea impozitului lunar
3.3.5.0bligaţiile plătitorului de venituri salariale
3.4.Contabilitatea decontărilor fiscale privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
3.4.1. Noţiuni generale
3.4.2 Contabilizarea decontărilor privind alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
3.5.Contabilitatea fondurilor speciale
3.5.1.Noţiuni generale
3.5.2. Contabilizarea fondurilor speciale
3 .6.Contabilitatea altor datorii şi creanţe bugetare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE